061304: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 

อ.ธิดานุช พุทธสิมมา (กลุ่ม K1) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาค กศ.ปช. ปี 1 หมู่ 1 รุ่น 25

ดร.วีรอร อุดมพันธ์  (กลุ่ม K3) วิศวกรรมการก่อสร้าง  ภาค กศ.ปช. ปี 1 หมู่ 1 รุ่น 25


การติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

http://line.me/ti/g/Q-5wEARlYz


ห้องเรียนออนไลน์ วันอาทิตย์ 10:20-12:50

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94640865199?pwd=cWEzNjhNaXp3ZzNtcStQeDdGUFlTUT09

Meeting ID: 946 4086 5199

Passcode: 061304