ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ สาเหตุที่ไทยรับคำต่างประเทศมาใช้ หลักการสังเกตคำ การยืมคำ การสร้างคำ การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง และความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในวรรณคดี และในการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน