นิยามและประเภทของความหมายในภาษาไทย แนวทางการกำหนดความหมายของคำ คำพ้องความหมาย คำหลายความหมาย การตีความหมายประจำคำและการตีความหมายในบริบท