ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเบื้องต้นในการทำสารให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การกลั่นการกรองการตกผลึก โครมาโทกราฟีเป็นต้น การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารการวิเคราะห์สารอินทรีย์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชันการเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์