ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน เป็นองค์ประกอบ เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาฟรีเดล - คราฟ ปฏิกิริยาเรืองแสง การเตรียมสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา  การเตรียมกรีญาร์รีเอเจนต์ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติเบื้องต้น

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน เป็นองค์ประกอบ เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาฟรีเดล - คราฟ ปฏิกิริยาเรืองแสง การเตรียมสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา  การเตรียมกรีญาร์รีเอเจนต์ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติเบื้องต้น